kvsro varanasi
Teacher Achievers

 

 

 

 

 

 

WINNERS OF KVS INCENTIVE AWARD 2011-12

 

 1. Shri R.K. Sinha, Principal, KV, Kankarbagh, Patna
 2. Dr. N.K. Malviya, PGT(Maths), KV, Kankarbagh, Patna
 3. Shri D.K. Singh, PRT, KV, AFS Darbhanga

 

WINNERS OF KVS REGIONAL INCENTIVE AWARD 2011-12

 

 1. Shri S. Singh, Principal, KV No.2 Gaya
 2. Shri Navin Kumar, PGT(Bio.), KV, Muzaffarpur FS
 3. Smt. Sarla Rani, PGT(Hindi), KV, Muzaffarpur SS
 4. Dr. R.K. Choudhary, TGT(Bio.), KV No.2 Darbhanga
 5. Dr. Barun Kumar Mishra, TGT(Sanskrit), KV, No.1 Darbhanga
 6. Shri N.K. Jha, TGT(Hindi), KV, Garhara
 7. Smt. Renu Kumari, TGT(Eng.), KV, Muzaffarpur
 8. Shri Vinod Kumar, PRT(Music), KV, Kahalgaon
 9. Shri Phool Kr. Jha, PRT, KV, AFS Darbhanga
 10. Shri S.S. Singh, PRT, KV, Muzaffarpur FS
 11. Shri A.P. Singh, PRT, KV, Muzaffarpur SS
 12. Shri G.S. Thakur, Librarian, KV, Garhara
 13. Dr. Gyan Prakash, TGT(PHE), KV, Kankarbagh, Patna SS
 14. Shri I.B. Lal, Steno Gr.II, KVS, RO, Patna
 15. Shri Sunil Kumar, UDC, KVS, RO, Patna
 16. Shri Shashi Shekhar Singh, UDC, KV, Bailey Road, Patna

 

 

WINNERS OF KVS INCENTIVE AWARD 2011

Shri Bhupendra Mudgal, TGT(Sc.) OF KV, AFS Gorakhpur  has been awarded with the KVS Incentive Award for the year  2010-11.

 

 WINNERS OF REGIONAL INCENTIVE AWARD - 2010

(1). Sh. M.D. Pathak, Principal ,KV AFS Darbhanga
(9).  Shri D.K. Singh, PRT,  KV AFS Gorakhpur
(2). Sh. B.K. Gupta, Vice Principal, KV Khagaul
(10). Smt. B. Bhattacharya, PRT, KV BHU Varanasi
(3).  Sh. B.P. Sah, PGT (Bio), KV Kankarbagh, Patna
(11). Smt. P.V. Nair, PRT, KV, Shaktinagar.
(4). Shri S.P. Gaur, PGT (Chem), KV BHU Varanasi
(12) Shri Sunil Kumar, PRT, KV, AFS Darbhanga
(5). Dr. S. Prasad, TGT(Sc.), KV  Muaffarpur
(13) Dr.(Smt.) Sulekha Kumari, Librarian, KV  Banka
(6). Smt. Mahima Shrivastava, TGT(Eng), KV BHU Varanasi
(14) Smt. Anita Mudgal, TGT(Art), KV AFS Darbhanga
(7). Shri Ajay Kumar, TGT(PHE), KV HFC Barauni
(15) Shri R.K. Agrawal, SO, KVS, RO, Patna
(8) Smt. Renu Singh, TGT(Eng.), KV Bailey Road, Patna
(16) Shri Raju Kumar, Sub-staff, KVS, RO, Patna

 

 

WINNERS OF INCENTIVE AWARD - 2010

 • Dr. S.C. Sharma, Principal, KV, BHU Varanasi

 • Shri Krishn Mohan Giri, Music Teacher, KV, IOC Barauni

WINNERS OF REGIONAL INCENTIVE AWARD - 2010

 • Shri R.K. Sinha, Principal, KV, Kankarbagh, Patna

 • Shri G.P. Yadav, Vice-Principal, KV, Mau

 • Shri Rajeev Ranjan, PGT(Eng.), KV, Kankarbagh, Patna

 • Dr. N.K. Malviya, PGT(Maths), KV, Kankarbagh, Patna

 • Shri Ajeet Kumar Pandey, TGT(Hindi), KV, AFS Gorakhpur

 • Shri P.K. Rai, TGT(Eng.), KV, Mau

 • Shri V.K. Rai, TGT(Eng.), KV, Mau

 • Shri M.K. Chaurishi, TGT(WE), KV, Jamalpur

 • Smt. Surender Chhabra, PRT, KV, AFS Gorakhpur

 • Shri V.K. Choubey, LDC, KVS, RO, Patna

 • Shri Manoranjan Kumar, LDC, KVS, RO, Patna

  WINNER OF INNOVATIVE AND EXPERIMENTATION AWARD 2009

 • Mrs. Sangeeta Singh (PGT Physics, KV. No. 2, Bailey Road,Patna) got Innovative and Experimentation Award in the year 2009.

 

 • Mr. A.K. Singh(Drawing Teacher-K.V. Danapur Cantt) got Innovative and Experimentation Award in the year 2009.

Best viewed using IE8 or above with 1024 X 768 resolution.
 
Design & Care : KVSRO